Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: sodnik, tožilec

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
Datum zadnje spremembe: 05.06.2014

Vprašanje

Kako bo sodišče odmerilo kazen obdolžencu v kazenskem postopku?

Odgovor

Kazensko sankcijo sme izreči storilcu kaznivega dejanja samo z zakonom ustanovljeno pristojno sodišče v postopku, ki se uvede in izvede v skladu z določbami zakona o kazenskem postopku (2. člen ZKP, 23. člen URS).

V Sloveniji poznamo sistem relativno predpisanih kazni, kar pomeni, da so kazni v zakonu vedno predpisane v razponu in alternativno. Storilcu kaznivega dejanja odmeri sodišče kazen v mejah, ki so z zakonom predpisane za to dejanje glede na težo storjenega dejanja in storilčevo krivdo.

Kazensko sodišče pri izbiri kazenske sankcije in njeni odmeri sledi predlogu tožilstva, vendar  na predlog državnega tožilca ni vezano (npr. I Ips 29/2002, II Kp 3/2010). Pri tem upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo kazen manjša ali večja (stopnjo storilčeve krivde, nagibe iz katerih je dejanje storil, okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno...). Sodišče je vezano na predlog tožilstva v primeru obdolženčevega priznanja na predobravnavnem naroku ali na podlagi sporazuma s pristojnim državnim tožilcem in ne more izreči strožje sankcije, kot pa jo je predlagal državni tožilec.

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

nazaj na seznam