Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

register kolektivnih tožb

Register kolektivnih tožb je vzpostavljen z namenom seznanitve čim večjega števila oškodovancev o vloženih tožbah in predlogih za potrditev kolektivne poravnave ter teku teh postopkov. Vsebino registra urejata Zakon o kolektivnih tožbah in Pravilnik o registru kolektivnih tožb.

Kolektivno tožbo ali predlog za potrditev kolektivne poravnave je upravičena vložiti pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost in je namenjena varstvu pravic in interesov prizadetih oseb na določenem področju (lahko so ustanovljene v povezavi s konkretnim primerom množičnega oškodovanja (ad hoc) ali neodvisno od tega (npr. potrošniška organizacija, sindikat) ali višji državni odvetnik.

Ob vložitvi tožbe ali predloga za potrditev kolektivne poravnave lahko stranka predloži seznam znanih članov skupine. Predlagamo, da se pri sestavi seznama uporabi predlogo seznama, objavljeno na spodnjih povezavah, in se seznam, izdelan z uporabo te predloge, predloži sodišču na digitalnem pomnilniškem mediju (npr. DVD, USB ključ).

Predloga seznama:

Navodilo za izpolnjevanje predloge "seznam znanih članov skupine"

Za odločanje o kolektivni tožbi in predlogu za potrditev kolektivne poravnave so pristojna okrožna sodišča na sedežu višjih sodišč (Okrožno sodišče v Celju, Okrožno sodišče v Kopru, Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Mariboru), v primeru, v katerem bi bilo za samostojno tožbo pristojno sodišče v individualnem delovnem sporu pa delovna sodišča na sedežu sodišča (Delovno sodišče v Celju, Delovno sodišče v Kopru, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče v Mariboru).

Vstop v register kolektivnih tožb