sodna uprava

letna poročila

Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 

Vrhovno sodišče od leta 2014 dalje enkrat letno predstavi poročilo o delu Vrhovnega sodišča RS ter poda oceno o izvajanju sodne oblasti v Sloveniji. Do leta 2013 je bila ocena del Letnega poročila Vrhovnega sodišča, od takrat dalje pa se Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča in Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč (z oceno izvajanja sodne oblasti) objavljata ločeno. Od letnega poročila za leto 2016 Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča na začetku vsebuje tudi zbir pomembnejših odločb Vrhovnega sodišča s kratkim povzetkom.

 

 

Poročilo za leto 2021 (objava dne 16.5.2022) 

Naslovnica - Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2021

 


Poročilo za leto 2020 (objava dne 21.4.2021)
Poročilo za leto 2019 (objava dne 14.5.2020)
Poročilo za leto 2018 (objava dne 15.5.2019)
Poročilo za leto 2017 (objava dne 15.5.2018)
Poročilo za leto 2016 (objava dne 15.5.2017)
Poročilo za leto 2015 (objava dne 15.5.2016)
Poročilo za leto 2014 (objava dne 15. 5. 2015)
Poročilo za leto 2013 (objava dne 13. 3. 2014)
Poročilo za leto 2012 (objava dne 2. 4. 2013)
Poročilo za leto 2011 (objava dne 1. 3. 2012)
Poročilo za leto 2010 (objava dne 14. 06. 2011)
Poročilo za leto 2009 (objava dne 25. 07. 2010)
Poročilo za leto 2008 (objava dne 04. 06. 2009)
Poročilo za leto 2007 (objava dne 19. 05. 2008)
Poročilo za leto 2006 (objava dne 10. 07. 2007)
Poročilo za leto 2005 (objava dne 10. 07. 2006)
Poročilo za leto 2004.

 

Dokumenti ob otvoritvah sodnega leta 

 

OSL-2023_nasl_14jan23.jpg

Otvoritev sodnega leta 2023 - 14. 2. 2023
Objava na spletni strani, Dokument

 


 

Otvoritev sodnega leta 2022 - 2. 3. 2022
Objava na spletni straniDokument

Otvoritev sodnega leta 2021 - 17. 2. 2021
Objava na spletni straniDokument

Otvoritev sodnega leta 2020 - 12. 2. 2020
Objava na spletni strani, Dokument

Otvoritev sodnega leta 2019 - 13. 2. 2019 
Objava na spletni straniDokument

Otvoritev sodnega leta 2018 - 14. 2. 2018 
Objava na spletni strani, Dokument

Otvoritev sodnega leta 2017 - 15. 2. 2017
Objava na spletni strani, Dokument

Otvoritev sodnega leta 2016 - 10. 2. 2016
Objava na spletni strani, Dokument

Otvoritev sodnega leta 2015 - 18. 2. 2015
Objava na spletni strani,  Dokument

Otvoritev sodnega leta 2014 - 11. 2. 2014
Objava na spletni strani,  Dokument

Otvoritev sodnega leta 2013 - 11. 2. 2013
Objava na spletni strani,  Dokument

Otvoritev sodnega leta 2012 - 13. 2. 2012
Objava na spletni strani,  Dokument

Sodna statistika Ministrstva RS za pravosodje

Sodišča v skladu s 50b. členom Sodnega reda statistično spremljajo svoje delo ter štirikrat letno pošiljajo Ministrstvu za pravosodje statistično poročilo o svojem delu.

Podrobnejšo statistiko najdete na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje.