objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah 29.09.2023 Nadomestna vročitev v zadevi VL 29736/2023 z 29. 9. 2023 za: Atdhetar Sylejmani nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kamniku 29.09.2023 Nadomestna vročitev v kazenski zadevi II K 8053/2023 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Tolminu 29.09.2023 DAVID ŠTRUKELJ - nadomestna vročitev nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Postojni 29.09.2023 VL 96198/2021 nadomestna vročitev Elvesa Biščak nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Radovljici 29.09.2023 Oklic neznanim dedičem po dne 14.4.2023 umrli Radević Ankici (D 132/2023) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2023 Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom - Tamara Longar - opr. št. I K 21641/2023 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kamniku 29.09.2023 Obvestilo v izvršilni zadevi VL 57916/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Žalcu 29.09.2023 Obvestilo o nadomestni vročitvi nadomestne vročitve
Vrhovno sodišče 29.09.2023 Sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Mariboru javni razpisi in natečaji
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.09.2023 Obvestilo VL92356/2022 sodna deska
    Naenkrat izpiši