nabava blaga in storitev

RSS razpisov
Datum
 
Višje sodišče v Celju 23.02.2021 POROČILO O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2021 POROČILO O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2021
Okrožno sodišče v Novi Gorici 28.02.2021 Su 152/2021 Poročilo po 2. odstavku 21. člena ZJN-3
Okrožno sodišče na Ptuju 24.10.2022 Su 600/2022 Javno naročilo opravljanja okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov Sodišče Ptuj
Okrožno sodišče v Murski Soboti 22.02.2023 Su 163/2023 JN - hramba zaseženih vozil in delov vozil