RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 27.05.2022 D 63/2022 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Saje Jelka -
 • 27.05.2022 II P 1305/2019 - Alica Sekolec - soba 5 tega sodišča - plačila 1.800,00 EUR - ANTINSTUDIO d.o.o., Završek & Šnajder o.p., d.o.o. - Sašo Kovačič
 • 27.05.2022 D 123/2022 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Razpotnik Angela -
 • 27.05.2022 I Pg 288/2021 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 5.601,68 EUR s pp - OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. - SP-TRANS, transportne storitve, d.o.o.
 • 27.05.2022 D 70/2022 - Andrejka Luznik - soba 4 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Krapež Teodor -

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 27.05.2022 II P 1305/2019 - Alica Sekolec - soba 5 tega sodišča - plačila 1.800,00 EUR - ANTINSTUDIO d.o.o., Završek & Šnajder o.p., d.o.o. - Sašo Kovačič
 • 27.05.2022 I P 105/2020 - Tanja Bizjak - na kraju samem - hlev na parceli k.o. 2107 Luže, parcela 850 - ugotovitve, da ločitvena pravica ne obstoji (pcto. 22.859,51 EUR) - Aleš Štern - v stečaju - David Kobal
 • 27.05.2022 IV P 2567/2016 - Andreja Fašun - soba 20 tega sodišča - ZARADI PLAČILA - BOŠTJAN TROHA - NKBM d.d.
 • 27.05.2022 VI P 614/2021 - Lilijana Podlesnik - soba 10 tega sodišča - 228.80 EUR - HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o. - KATJA STEBERNAK, ANJA STEBERNAK, TEA STEBERNAK, ARNE STEBERNAK
 • 27.05.2022 P 56/2019 - Daša Pogorevc-Filipič - soba 8 tega sodišča - izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila - Damjana Ostanek Heric - Stanko Kastelic

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 27.05.2022 D 63/2022 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Saje Jelka -
 • 27.05.2022 D 123/2022 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Razpotnik Angela -
 • 27.05.2022 D 70/2022 - Andrejka Luznik - soba 4 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Krapež Teodor -
 • 27.05.2022 II D 1861/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Kramar Angela -
 • 27.05.2022 D 245/2022 - Nataša Pavlin Rogelja - soba 101/I. tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zdešar Karolina -

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 27.05.2022 I Pg 288/2021 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 5.601,68 EUR s pp - OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. - SP-TRANS, transportne storitve, d.o.o.
 • 27.05.2022 IV Pg 1310/2021 - Djordje Grbović - razpravna dvorana št. 1, Pražakova 4, Ljubljana - plačila 55914,01 EUR s pp - IMB družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. - Marija STOJANOVIĆ, Finančno in davčno svetovanje, Marija Stojanović s.p.
 • 27.05.2022 IV Pg 1192/2021 - Polona Mlakar Adam - razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana - plačila avtorskega nadomestila 11.329,66 EUR spp - ZDRUŽENJE SAZAS k.o. - Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d.
 • 27.05.2022 IV Pg 2468/2019 - Polona Mlakar Adam - razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana - plačila 239842,19 EUR, razširjeno SEDAJ : 269.458,56 EUR - ZDRUŽENJE SAZAS k.o. - T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
 • 27.05.2022 IV Pg 56/2021 - Polona Mlakar Adam - razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana - plačila 24515,11 EUR - ZDRUŽENJE SAZAS k.o. - ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Prodan Jurič, o.p., d.o.o.

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 27.05.2022 V K 18673/2022 - Tanja Lombar Jenko - Razpravna dvorana št. 7 - glavna obravnava KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 - Demirović Mario
 • 27.05.2022 III K 27209/2021 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. RD 1.4 - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 211, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 KZ-1 člen 211, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 - Groznik Boštjan, Mrgole Darko
 • 27.05.2022 II K 59237/2021 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 5 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 204, od. 1 in druga - Čaušević Ferhatović Roberto
 • 27.05.2022 I K 18751/2020 - Nataša Tomazini Tonejc - Razpravna dvorana št. 314 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 191, od. 1 in druga - Biernacki Boguslaw Grzegorz
 • 27.05.2022 II K 22932/2018 - Peter Žnidaršič - Razpravna dvorana št. 59 - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 299, od. 2 v zvezi z od. 1, 299, od. 3 v zvezi z od. 1 - Jerele Istok