RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 07.10.2022 I D 1704/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 107 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Drušković Milena -
 • 07.10.2022 I K 23244/2020 - Matej Štros - Razpravna dvorana št. 120 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 228, od. 1 - Musca Ciprian
 • 07.10.2022 II K 7366/2022 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. RD 1.8 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 300, od. 1 v zvezi s čl. 34 - Anzeljc Bojan
 • 07.10.2022 II P 862/2021 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - sklenitve prodajne pogodbe (pcto 120.000,00 EUR) - Tomaž Rižner, Tea Lanišnik Rižner - Milan Mali
 • 07.10.2022 Pd 452/2022 - Biserka Ozmec - soba 19/I tega sodišča - redne odpovedi pogodbe zaradi neuspešnega poskusnega dela - Domen ŽUGELJ - MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 07.10.2022 II P 862/2021 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - sklenitve prodajne pogodbe (pcto 120.000,00 EUR) - Tomaž Rižner, Tea Lanišnik Rižner - Milan Mali
 • 07.10.2022 I P 1575/2019 - Maja Primožič - soba 18 tega sodišča - ugotovitve skupnega premoženja in deleža na njem, vsp 482.000,00 EUR s pp - Franci Oražem - Sarah Jezernik
 • 07.10.2022 P 102/2019 - Mojca Puc-Štefanič - soba 6 tega sodišča - vznemirjanja lastninske pravice (pcto.2.500,00 EUR) in plačila odškodnine (pcto.500,00 EUR) - Pavla Wagner - Bosiljka Ilić
 • 07.10.2022 II P 2355/2016 - Alica Sekolec - soba 5 tega sodišča - PLAČILA ODŠKODNINE - ROK ANŽIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA
 • 07.10.2022 VI P 344/2019 - Renata Cerar - soba 22 tega sodišča - 11,058.34 EUR - HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o. - STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 07.10.2022 I D 1704/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 107 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Drušković Milena -
 • 07.10.2022 D 185/2022 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zaman Marija -
 • 07.10.2022 IV D 2286/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Samide Valter -
 • 07.10.2022 D 181/2022 - Mojca Lo Duca - soba 7 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Eršte Martina Stanislava -
 • 07.10.2022 I D 3257/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 107 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Franjčić Gabrijel -

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 07.10.2022 I Pg 62/2022 - Samanta Nusdorfer - soba št. 135 tega sodišča - plačila 14.389,28 EUR s pp - GRADBENIŠTVO SAVE LAZAROV S.P. - GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
 • 07.10.2022 I Pg 267/2019 - Sonja Švegelj - soba 113/I tega sodišča - ugotovitve obstoja izločitvene pravice in ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini (pcto. 69.061,00 EUR) - REPUBLIKA SLOVENIJA (prej GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE) - Družba za spodbujanje razvoja TNP d.d. - v likvidaciji - v stečaju
 • 06.10.2022 VII Pg 1546/2020 - Djordje Grbović - razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana - izročitve in izpraznitve prostorov, izstavitve ZK dovolila ter plačila 5.856,00 EUR (v.s.p. 30.000,00 EUR) - GEAPRODUKT d.o.o. - TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
 • 06.10.2022 VI Pg 694/2019 - Katarina Vodopivec - razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana - 252,589.80 EUR - KLIMA PETEK družba za storitve, trgovino in gradbeništvo d.o.o - MONEA inženiring d.o.o.
 • 06.10.2022 I Pg 70/2022 - Marjan Stopar - soba tega sodišča 112 - plačila uporabnine pcto 2.380,00 EUR s pp - MEBLO HOLDING Družba za upravljanje, razvoj in financiranje d.o.o. v stečaju - KERAZID STROJNI TLAKI d.o.o.

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 07.10.2022 I K 23244/2020 - Matej Štros - Razpravna dvorana št. 120 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 228, od. 1 - Musca Ciprian
 • 07.10.2022 II K 7366/2022 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. RD 1.8 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 300, od. 1 v zvezi s čl. 34 - Anzeljc Bojan
 • 07.10.2022 II K 13871/2014 - Peter Žnidaršič - Razpravna dvorana št. 59 - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 186, od. 1 KZ-1 člen 186, od. 1 - Vinšek Franc, Brajdič Snežana
 • 07.10.2022 I K 24017/2020 - Karla Balažic Nahtigal - Razpravna dvorana št. 69 - gl. obr. KZ-1 člen 220, od. 1 - Bele Jernej
 • 07.10.2022 V K 21790/2020 - Alenka Jazbinšek Žgank - Razpravna dvorana št. 106/I nadstropje - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 228, od. 1 KZ-1 člen 228, od. 1 in druga - Tominšek Henrik, AMIWOOD celovita rešitev pohištva d.o.o.