Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 06.10.2023 I K 25328/2023 - Marko Beovič - Razpravna dvorana št. 6 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 220, od. 1 - Horozović Saša
 • 06.10.2023 I P 909/2020 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila 22450,00 EUR - Majda Tomšič - Suzana Arih
 • 06.10.2023 V K 29405/2019 - Maja Šuštar - Razpravna dvorana št. 3 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1C člen 135, od. 1, 135, od. 2 v zvezi z od. 1 - Pehlić Denis
 • 06.10.2023 IV K 48805/2023 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 7 - predobravnavni narok KZ-1E člen 211, od. 5 v zvezi z od. 1 - Babić Nikola
 • 06.10.2023 II N 86/2019 - Vesna Ravnik Koprivec - soba št. 115/klet - tega sodišča - predloga delitve stvari v solastnini - Lijana Kliček - Mojca Majdič

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 06.10.2023 I P 909/2020 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila 22450,00 EUR - Majda Tomšič - Suzana Arih
 • 06.10.2023 P 52/2022 - Patricija Verbajs - soba 11/I tega sodišča - ugotovitve obsega skupnega premoženja in deležev na skupnem premoženju, ter delitve skupnega premoženja (spr. vr. 170.000,00 EUR) - Mirjana Petrović Foltin - Samo Foltin
 • 06.10.2023 II P 916/2018 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - ugotovitve ninosti kreditne pogodbe in vrnitve zneska 30.000,00 EUR (pcto. 169.635,28 EUR) - Branimir Šijanec - NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
 • 06.10.2023 P 22/2023 - Marjetica Škerget Logar - soba št. 22 tega sodišča - plačila 15.896,90 EUR s pp - Fisa nepremičnine d.o.o. - Istref Emruli
 • 06.10.2023 P 4/2023 - Valerija Ivanetič Karlič - soba 117 tega sodišča - razveljavitve pogodbe, pcto. 160.000,00 EUR - Patricia Špec, Kristian Hagenbuch - Pika Jereb, Marcel Hochuli, Tomaž Levin

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 06.10.2023 II N 86/2019 - Vesna Ravnik Koprivec - soba št. 115/klet - tega sodišča - predloga delitve stvari v solastnini - Lijana Kliček - Mojca Majdič
 • 06.10.2023 D 128/2023 - Mojca Mlakar - soba 12 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Legat Roza -
 • 06.10.2023 D 270/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Divković Behija -
 • 06.10.2023 N 225/2018 - Maja Vagaja - soba 109 tega sodišča - DOLOČITVE NUJNE POTI - RST d.o.o. - Sindi Pajk
 • 06.10.2023 D 126/2023 - Mojca Mlakar - soba 12 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Benedičič Martina -

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 06.10.2023 I Pg 5/2023 - Samanta Nusdorfer - soba 130 tega sodišča - plačila 70.577,46 EUR s pp - NAUTILUS SRL - SOMI-PORT pomorske storitve d.o.o.
 • 06.10.2023 I Pg 200/2021 - Jasna Levc Uršič - soba 117/I tega sodišča - plačila zneska 17.975,00 EUR - NAZIM SOPAJ (prej GRADBENE STORITVE NAZIM SOPAJ S.P.) - Nep d.o.o.
 • 06.10.2023 I Pg 511/2019 - Sabina Zakošek - soba D4/pritlličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča - plačila 6,764.34 EUR s pp - VODOTEHNIK proizvodnja armatur, gradnje in trgovina, d.o.o. - PUP Podjetje za urejanje prostora, d.d.
 • 06.10.2023 I Pg 46/2022 - Alenka Gregorčič - soba 118 tega sodišča - plačila 374.967,94 EUR s pp, sporno še 154.367,94 EUR s pp - GOP d.o.o. - KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
 • 06.10.2023 I Pg 109/2022 - Iva Ferjančič Štekar - soba 135 tega sodišča - plačila 21.414,49 EUR s pp - Banka Intesa Sanpaolo d.d. - EKO JAREK, podjetje za gradbene, trgovske in druge storitve, d.o.o., TOMAŽ ŠEGA

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 06.10.2023 I K 25328/2023 - Marko Beovič - Razpravna dvorana št. 6 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 220, od. 1 - Horozović Saša
 • 06.10.2023 V K 29405/2019 - Maja Šuštar - Razpravna dvorana št. 3 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1C člen 135, od. 1, 135, od. 2 v zvezi z od. 1 - Pehlić Denis
 • 06.10.2023 IV K 48805/2023 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 7 - predobravnavni narok KZ-1E člen 211, od. 5 v zvezi z od. 1 - Babić Nikola
 • 06.10.2023 X K 2432/2017 - Ciril Keršmanc - Razpravna dvorana št. 319 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ člen 254, od. 3 v zvezi z od. 1 v zvezi s čl. 25 in druga KZ člen 244, od. 2 v zvezi z od. 1 in druga KZ člen 244, od. 2 v zvezi z od. 1 v zvezi s čl. 25 in druga KZ člen 244, od. 2 v zvezi z od. 1 v zvezi s čl. 27 KZ - Prostor Jože, Jamnik Janez, Boljkovac Slobodan Nikolaj, Velić Emil, Bošković Ljiljana
 • 06.10.2023 II K 49198/2023 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 7 - predobravnavni narok KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 - Porić Fikreta