RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 31.03.2023 I K 38513/2022 - Marko Beovič - Razpravna dvorana št. 6 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 in druga KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 in druga - Milić Zoran, Stojanović Marinko
 • 31.03.2023 D 44/2023 - Urška Jazbar - soba 6/II tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: KLEMŠE DAVORINA -
 • 31.03.2023 D 401/2022 - Mojca Lo Duca - soba 8 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Košak Rozalija -
 • 31.03.2023 D 334/2022 - Mojca Mlakar - soba 12 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Kavčič Franc -
 • 31.03.2023 III D 1119/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 109 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Medjimorec Srečko -

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 31.03.2023 I P 477/2022 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila 354.35 EUR - Združenje SAZAS k.o. - DOMINOS, D.O.O.
 • 31.03.2023 VI P 829/2021 - Lilijana Podlesnik - soba 10 tega sodišča - 3,500.00 EUR - Sonja Simandl - ARHEJA d.o.o., projektiranje in inženiring
 • 31.03.2023 III P 1239/2021 - Renata Cerar - soba 22 tega sodišča - PLAČILA NAJEMNINE 56.425,00 EUR - VIKTOR STANE KLEMEN - ARAMIS d.o.o.
 • 31.03.2023 III P 568/2021 - Živa Sila - soba 13 tega sodišča - VRNITVE POSOJILA 14.000,00 EUR - Peter Jazbec - Žiko Stevanović
 • 31.03.2023 P 223/2021 - Tina Benčič - soba 151 tega sodišča - ZARADI IIZSELITVE IN IZPRAZNITVE STANOVANJA (pcto. 4.800,00 EUR) s pp - Božana Kuzmanović - Slavenko Kuzmanović

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 31.03.2023 D 44/2023 - Urška Jazbar - soba 6/II tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: KLEMŠE DAVORINA -
 • 31.03.2023 D 401/2022 - Mojca Lo Duca - soba 8 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Košak Rozalija -
 • 31.03.2023 D 334/2022 - Mojca Mlakar - soba 12 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Kavčič Franc -
 • 31.03.2023 III D 1119/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 109 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Medjimorec Srečko -
 • 31.03.2023 I N 23/2020 - Mojca Švara Buda - soba 10 tega sodišča - VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE, pcto 800,00 Eur - Aron Jerman - Andrej Kogovšek, Anton Piršič, Bogdana Milek, Edis Rastoder

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 31.03.2023 I Pg 218/2022 - Samanta Nusdorfer - soba št. 135 tega sodišča - plačila 42.773,82 EUR s pp - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Območna enota KOPER - S-KONER CONSULTING d.o.o., ŠTOLFA., gradbeno podjetje d.o.o., GRAFIST, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
 • 31.03.2023 II Pg 1225/2022 - Dida Volk - razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 - 27,999.00 EUR - ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o. - BITSET, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
 • 31.03.2023 XI Pg 256/2023 - Dida Volk - razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 - izselitve iz nepremičnine (pcto. 9.600,00 EUR) in plačilo uporabnine (pcto. 5.600,00 EUR) - LABOD konfekcija, d.d. - v stečaju - DIVANOVA, d.o.o.
 • 31.03.2023 IV Pg 744/2022 - Mojca Smrekar Tomelj - razpravna dvorana št. 2., Pražakova 4, Ljubljana - plačila avtorskega nadomestila pcto 2.298,00 EUR spp - ZDRUŽENJE SAZAS k.o. - TELES, d.o.o.
 • 31.03.2023 I Pg 196/2021 - Jasna Levc Uršič - soba 117/I tega sodišča - 9,277.22 EUR - MINIS, proizvodnja in storitve, d.o.o. - SEMAGO posredništvo, trgovina in gradbeništvo d.o.o.

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 31.03.2023 I K 38513/2022 - Marko Beovič - Razpravna dvorana št. 6 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 in druga KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 in druga - Milić Zoran, Stojanović Marinko
 • 31.03.2023 II Kr 45175/2021 - Lidia Kralj - Razpravna dvorana št. 6/I - KZ-1 člen 204, od. 2 - Hanžeković Dejan
 • 31.03.2023 II K 59859/2018 - Mojca Hode - Razpravna dvorana št. 101 - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 299, od. 1, 299, od. 2 v zvezi z od. 1, 299, od. 3 v zvezi z od. 1, 299, od. 3 v zvezi z od. 2 - Hudorovac Zdravko
 • 31.03.2023 I K 17550/2022 - Barbara Franca - Razpravna dvorana št. 120 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 186, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga KZ-1 člen 186, od. 1 KZ-1 člen 186, od. 1 KZ-1 člen 186, od. 1 in druga KZ-1 člen 186, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga KZ-1 člen 186, od. 1 in dr - Shkurti Ahmić Bedrana, Kmetec Sandi, Savanović Miroslav, Ovčak Suvad, Kadirić Almir, Grižančič David, Shkurti Elton
 • 31.03.2023 II Kr 43482/2018 - Lidia Kralj - Razpravna dvorana št. 6/I - KZ-1 člen 196, od. 1 KZ-1 člen 196, od. 1 in druga - Cokan Urban