glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Tolminu 23.05.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta dan ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Trebnjem 23.05.2022ob 00:00:00 kazenske / / / na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Ormožu 23.05.2022ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav / / Na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Sevnici 23.05.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Brežicah 23.05.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Ljutomeru 23.05.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrožno sodišče v Ljubljani 23.05.2022ob 08:30:00 pravdne Vera Gams Premerl soba 349 tega sodišča III P 386/2019 plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo in premoženjsko škodo (pcto. 250.000,00 EUR s pp) Boris Vukosavljević Nejc Eržen, Danilo Grahornik (zaposlen pri RS MNZ, Policija, NPU), Matjaž Vršič (zaposlen pri RS MNZ, Policija, NPU) PREKLICANO
Okrožno sodišče v Ljubljani 23.05.2022ob 08:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 9 tega sodišča III P 1437/2019 plačila 251.375,08 EUR Rudolf Trček REPUBLIKA SLOVENIJA
Okrožno sodišče v Novem mestu 23.05.2022ob 08:30:00 pravdne Ana Novina soba 117 tega sodišča P 121/2019 Ugotovitve obsega skupnega premoženja in deležev na njem ter priznanja lastninske pravice pcto 75.000,00 EUR Zoran Farkaš Zvonka Franko, Ana Krašovec, Mirko Krašovec
Okrožno sodišče v Celju 23.05.2022ob 08:30:00 pravdne Zlatka Maroša Čop soba 16/III, Prešernova 27, Celje P 179/2019 vrnitve zneska v zapuščino, skupaj vrednost spora 83.510,48 EUR s pp Stanko Rizmal, Franc Rizmal, Konrad Rizmal Zvonko Rizmal
    Naenkrat izpiši