glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trebnjem 03.10.2022ob 00:00:00 kazenske / / / na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Ormožu 03.10.2022ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav. / / Na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav. /
Okrajno sodišče v Ajdovščini 03.10.2022ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav / / /
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 03.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Sevnici 03.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrožno sodišče v Ljubljani 03.10.2022ob 08:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 9 tega sodišča II P 315/2018 ugotovitve ničnosti kred.pog. in plačila 30.281,41 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne knjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. stanja oz.podredno zaradi razveze kred.pog. in plačila ter izstavitve z.k. listine VSP 293.895,00 EUR Andrej Rus, Hajdeja Iglič UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. PREKLICANO
Okrožno sodišče v Ljubljani 03.10.2022ob 08:30:00 pravdne Vera Gams Premerl soba 349 tega sodišča II P 17/2021 na razveljavitev pogodbe o dosmrtnem preživaljnju, opr. št. SV 634719 z dne 12.12.2019, pcto. 73.370,00 EUR Zofija Prelog, Gorazd Prelog Iris Nataša Prelog PREKLICANO
Okrožno sodišče v Krškem 03.10.2022ob 08:30:00 pravdne Branka Drozg razpravna dvorana IV/II. nadstropje tega sodišča I P 232/2017 ugotovitve skupnega premoženja, na določitev deležev, ter na plačilo obogatitve Mojca Maslo Anton Kapel, Sonja Kapel
Okrajno sodišče v Ljubljani 03.10.2022ob 08:30:00 pravdne Irena Čretnik soba 18 tega sodišča IV P 878/2022 ZARADI OBJAVE POPRAVKA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER Ljubljana BOJAN BUDJA, odgovorni urednik časopisa DELO in spletnega medija www.delo.si
    Naenkrat izpiši