Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani

19.02.2009 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Letno poročilo 2008 obsega analizo stanja dela po posameznih oddelkih, opis dela na projektu Lukenda oz. reševanje sodnih zaostankov, opis nove zakonodaje, kvaliteto sodelovanja z drugimi organi ter zagotavljanje varnosti na Okrožnem sodišču v Ljubljani.