Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: premoženjskopravni zahtevek, tožba

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo , CIVILNOPRAVNO / Pravda
Datum zadnje spremembe: 17.06.2014

Vprašanje

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

Odgovor

Oškodovanec lahko od obdolženca terja odškodnino z vložitvijo samostojne civilne tožbe. Premoženjskopravni zahtevek ni obvezen, je pa možnost, ki je v kazenskem postopku dana oškodovancu.

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) omogoča, da se lahko pod določenimi pogoji v kazenskem postopku in v kolikor se s tem kazenski postopek ne bi preveč zavlekel, obravnava in odloča tudi o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca, nastalem zaradi kaznivega dejanja, o katerem bi se sicer moralo odločati v pravdnem postopku na podlagi tožbenega zahtevka.

Premoženjskopravni zahtevek se lahko vloži zaradi povrnitve škode, vrnitve stvari ali razveljavitve določenega pravnega posla. Oškodovanec lahko poda predlog že v kazenskem postopku, sodišče pa mu ga prisodi le ob obsodilni sodbi in če je vsebina oškodovančevega zahtevka dokazana (npr. s potrdili, računi...). V ostalih primerih pa se oškodovanca napoti na pravdo, saj zahtevka kazensko sodišče ne sme zavrniti.

 

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali lahko zahtevam izločitev sodnika iz sodnega postopka in kdaj se je dolžan izločiti iz postopka sam?

nazaj na seznam