Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: potrdila

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
Datum zadnje spremembe: 18.10.2019

Vprašanje

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Odgovor

Potrdilo o nekaznovanosti lahko upravičena oseba (fizična ali pravna) pridobi na Ministrstvu za pravosodje. Izpolnjeno vlogo pošljete po pošti na Ministrstvo za pravosodje (Župančičeva 3, 1000 Ljubljana) ali jo oddate osebno pri varnostniku na ministrstvu oziroma pošljete po faksu na št. 01 369 56 25.

Kot fizična oseba imate prav tako možnost oddati elektronsko vlogo preko sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave) z uporabo digitalnega potrdila. Oddelek za evidence vam bo nato poslal potrdilo iz kazenske evidence po pošti na naslov, ki ga boste navedli v vlogi, pri čemer morate v vlogi navesti tudi namen izdaje potrdila.

Vlogo lahko dobite na povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in-evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-nekaznovanosti/

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

Ali lahko zahtevam izločitev sodnika iz sodnega postopka in kdaj se je dolžan izločiti iz postopka sam?

nazaj na seznam