Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zapor

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
Datum zadnje spremembe: 05.06.2014

Vprašanje

Katere oblike alternativnega izvrševanja kazni zapora poznamo pri nas?

Odgovor

Nadomestne oblike izvrševanja kazni zapora (ne gre za alternativo zaporu, saj je zaporna kazen že izrečena, zato je ustrezneje govoriti o nadomestnem izvrševanju zaporne kazni), ki jih v slovenskem pravnem redu poznamo, so: hišni zapor, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do 9 mesecev, t.i. zapor za vikend, s katerim nadomesti kazen zapora do 3 let in družbeno koristno delo, ki lahko nadomesti kazen zapora do 2 let (ali denarno kazen).

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

nazaj na seznam