informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: vpogled v sodni spis, javnost, sodnik, tožilec

Področje, kategorija: SPLOŠNO / Sodna uprava
Datum zadnje spremembe: 20.10.2014

Vprašanje

Ali lahko zahtevam prepis ali pregled sodnega spisa?

Odgovor

Prepis ali pregled sodnega spisa lahko zahtevate kot stranka v postopku ali kot oseba, ki izkaže opravičen interes oziroma korist. Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis posameznih spisov organ, pred katerim teče postopek (sodnik), ko pa je postopek končan, dovoli to predsednik sodišča ali uradna oseba, ki jo on določi.

Če gre za kazenski postopek in so spisi pri državnem tožilcu, dovoljuje pregled in prepis državni tožilec. Pregled in prepis posameznih kazenskih spisov se sme odreči, če to narekujejo posebni razlogi obrambe ali varnosti države ali če je bila javnost izključena z glavne obravnave. Zoper tak sklep je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove izvršitve.

Kam boste naslovili prošnjo za dostop do spisov oziroma drugih dokumentov, je torej odvisno od prosilca ter vrste in faze določenega postopka. Imena predsednikov ali uradnih oseb posameznih sodišč so objavljena na njihovih spletnih straneh in ki bodo na podlagi opredeljene pisne zahteve in obstoja opravičenega interesa presodili, ali ste do dostopa do določene informacije ali dokumenta tudi opravičeni. V kolikor ime uradne osebe pri posameznem sodišču ni objavljeno, se lahko prošnjo naslovi na predsednika(co) sodišča. 

 

Morda vas zanima tudi:

Ali je zoper sodnika lahko uveden kazenski postopek?

Ali se lahko fotografira ali snema v sodnem poslopju (na hodnikih...)?

Ali imam lahko v sodni dvorani pri sebi svoj mobilni telefon?

nazaj na seznam