Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: sodnik

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo , SPLOŠNO / Sodna uprava
Datum zadnje spremembe: 20.10.2014

Vprašanje

Ali je zoper sodnika lahko uveden kazenski postopek?

Odgovor

Kazenski postopek se lahko zoper sodnike uvede na podlagi dovoljenja Državnega zbora in po predhodni pridobitvi mnenja Sodnega sveta. Področje ureja Zakon o sodniški službi.

Če je kazenski postopek uveden zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja z zlorabo sodniške funkcije, mora predsednik Vrhovnega sodišča sodniku izreči začasno odstranitev iz sodniške službe (suspenz). Če je uveden zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, zaradi katere je sodnik lahko razrešen, predsednik vrhovnega sodišča lahko izreče suspenz..

Pravnomočna odločitev sodišča in višina morebitno izrečene zaporne kazni je nato tista, ki odloči o nadaljnji poklicni poti sodnika.

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

nazaj na seznam