centralna pravosodna knjižnica

elektronski viri

Knjižnični katalog Centralne pravosodne knjižnice

Elektronske podatkovne zbirke dostopne v knjižnici

Elektronske baze z oddaljenim dostopom za člane knjižnice

Tuje:

Domače:

Elektronske zbirke z dostopom samo za zaposlene na Vrhovnem sodišču RS

Slovenske pravne revije

Sodna praksa

Sodnikov informator

Podatkovne zbirke drugih inštitucij (prosto dostopne)

Digitalizirane publikacije Centralne pravosodne knjižnice

Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije

  • Poročevalci od leta 1975 do 1996,
  • od leta 1996 do leta 2006 je na voljo v knjižnici v tiskani obliki,
  • od leta 2006 dalje izhaja le še v elektronski obliki, dostopen na spletni strani Državnega zbora (v rubriki Delo Državnega zbora - Zakonodaja) in na pravnem portalu IUS-INFO. 

Uradni listi

Koristne povezave