vprašanja in odgovori

Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva.

  • zapor
  • denarna kazen
  • tožilec
Vprašanje Odgovor Področje / Kategorija
Podali smo predlog za izvajanje družbeno koristnega dela. Kdo o tem odloča in kako to poteka? Sodišče lahko pod določenimi pogoji nadomesti kazen zapora do dveh let ali izrečeno denarno kazen z izvrševanjem dela v splošno korist, ki ga pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo v... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo