Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

vprašanja in odgovori

opozorilo

Odgovori na pogosta vprašanja ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva. Rubrika predstavlja zbir odgovorov usmerjevalne in informativne narave. Odgovori so bili pripravljeni na podlagi zakonodaje ter sodne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru morebitnih kasnejših sprememb zakonodaje, upravljavec spletne strani ne odgovarja za ažurnost uskladitve besedila s kasnejšimi spremembami.

Rubrika ne predstavlja obveznosti sodstva za podajanje odgovorov na vprašanja strank ali druge zainteresirane javnosti v sodnih postopkih. Namenjena je olajšanju pridobivanja splošnih informacij o delovanju sodstva oziroma sodnih postopkov. Sodišča morajo pri komunikaciji s strankami ohranjati nepristranskost in varovati neodvisnost institucije. Uporabnikom priporočamo, da se obrnejo na kvalificirane ponudnike pravnega svetovanja (npr. člane Odvetniške zbornice Slovenije), če potrebujejo konkretni pravni nasvet, saj vsak posamezni primer terja celovito pravno in dejansko obravnavo.

Uporabnik vsebine spletnega mesta uporablja na lastno odgovornost. Obdelovalci odgovorov na pogosta vprašanja pri zbiranju in obdelavi informacij delujejo z največjo skrbnostjo ter skrbijo za njihovo pravilnost in ažurnost, vendar je odgovornost upravljavca spletnih strani za stvarne in pravne napake na podanih informacijah v okviru te rubrike izključena in ne predpostavlja odgovornosti za nikakršno škodo ali nevšečnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila. Odgovori lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani, za katere upravljavec spletnih strani ne more prevzeti odgovornosti.

Vse opozorila o morebitnih napakah ali pomanjkljivostih bodo skrbno obravnavana v najkrajšem možnem času.

Za zagotavljanje ustrezne kakovosti lahko upravljavec spletnih strani spreminja vsebine (dopolnitve, uskladitve, odstranitve) brez predhodnega opozorila.