informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: sprememba osebnih podatkov, potrdila, portal e-Sodstvo

Področje, kategorija: SPLOŠNO / E-sodstvo, CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Datum zadnje spremembe: 20.10.2014

Vprašanje

Kaj lahko naredim, da se sprememba mojega priimka vpiše v zemljiško knjigo pod nepremičnino, katere lastnica sem?

Odgovor

Poočitev osebnih podatkov (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča) se lahko izvede z vložitvijo predloga lastnika preko portala e-ZK (tip postopka 115) ali z oddajo predloga na zapisnik pri kateremkoli okrajnem sodišču, oddelku zemljiške knjige v času uradnih ur.

V primeru, da boste predlog oddali na sodišču, se morate tam zglasiti osebno ter predložiti dokument (osebna izkaznica, izpisek iz matične knjige ali podobno), iz katerega bo razvidna sprememba podatkov o imenu in priimku ali stalnem prebivališču.

Poprave osebnih podatkov ne boste mogli urejati pisno po pošti, e-pošti ali ustno po telefonu. Postopek je takse prost.

Preko portala e-ZK, na povezavi: evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html, lahko oddate predlog le v primeru, da ste registrirani kot kvalificirani uporabnik, kar pomeni, da morate imeti digitalno potrdilo in varni e -predal. Varni e-predal si lahko odprete pri enemu od ponudnikov teh storitev (Pošta Slovenije d.o.o., Eius d.o.o...). Tudi ta postopek je takse prost.

Vsa navodila za registracijo in uporabo portala objavljena na spletni strani portala e-Sodstvo, podportalu e-ZK. Dostop do navodil je brezplačen.

 

 

Morda vas zanima tudi:

Kako lahko pridem do digitalnega podpisa za e-izvršbo?

Kako lahko izvem kdo je lastnik določene nepremičnine?

Pri prijavi v elektronsko zemljiško knjigo mi program vsakokrat sporoča, da ni pravilen oziroma da ne obstaja. Imam certifikat, ne vem pa, kje dobim varni elektronski predal. Kaj točno je potrebno vpisati?

nazaj na seznam