informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zemljiškoknjižni predlog, potrdila

Področje, kategorija: SPLOŠNO / E-sodstvo, CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Datum zadnje spremembe: 16.10.2014

Vprašanje

Ali lahko sam (s pomočjo certifikata in varnega e-predala) vložim notarsko overjeno izbrisno dovoljenje?

Odgovor

Zemljiškoknjižni predlog v elektronski obliki lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim elektronskim podpisom in varni elektronski predal, ter je vključena v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih (1. tč. 3. odst. 125.a člena ZZK-1C).

Morda vas zanima tudi:

Kako lahko pridem do digitalnega podpisa za e-izvršbo?

Kako lahko izvem kdo je lastnik določene nepremičnine?

Pri prijavi v elektronsko zemljiško knjigo mi program vsakokrat sporoča, da ni pravilen oziroma da ne obstaja. Imam certifikat, ne vem pa, kje dobim varni elektronski predal. Kaj točno je potrebno vpisati?

nazaj na seznam