informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: potrdila

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Prekrški
Datum zadnje spremembe: 11.06.2014

Vprašanje

Kje bi lahko dobil potrdilo iz katerega je razvidno, da mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in razlog odvzema?

Odgovor

Ob odvzemu vozniškega dovoljenja mora pooblaščena uradna oseba imetniku vozniškega dovoljenja izdati potrdilo o odvzemu, iz katerega je razviden čas odvzema, trajanje in razlog odvzema vozniškega dovoljenja. Glede na trajanje odvzema in razloge za odvzem pa je v nadaljevanju možnih več različnih situacij.

V primeru začasnega odvzema do 24 ur oz. do prenehanja razlogov (npr. vozniško dovoljenje je odvzeto, ker oseba nima korekcijskih očal ali je preutrujena in je zato njeno ravnanje nezanesljivo, ali pri vožnji pod vplivom alkohola, ki ne presega zakonsko predpisane meje za odvzem daljši od 24 ur), se vozniško dovoljenje imetniku s potekom časa vrne. V nasprotnem pa potrdilo velja do odločitve pristojnega organa glede nadaljevanja začasnega odvzema. Potrdilo, izdano na kraju odvzema velja do izdaje odločbe pristojnega organa.

Podatki o vozniškem dovoljenju in ukrepih (odvzemu vozniškega dovoljenja, prepovedi vožnje ali prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja) se vpisujejo v evidenco, ki jo vodijo upravne enote. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) sme posameznik vpogledati v evidenco, pregledati osebne podatke, ki se nanašajo nanj ali zahtevati izpis podatkov. Upravna enota vas lahko tudi seznani o pogojih za pridobitev novega vozniškega dovoljenja.

 

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko izvem za stanje kazenskih točk v prometu?

Kje lahko izvem koliko prometnih prekrškov sem storil?

Ali imam na podlagi obvestila o prekršku možnost polovičnega plačila globe?

nazaj na seznam