Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Prekrški

Priložene vsebine so namenjene prvenstveno delu prekrškovnih sodišč.

Vpisovanje zadev o prekrških v elektronsko vodene vpisnike temelji na šifrantih, ki so skupni za vsa sodišča. Na ta način je zagotovljena enotnost podatkov, kar je pomembno za njihovo primerljivost ob statističnih obdelavah znotraj posameznega sodišča in na nivoju države, ter za zmanjšanje možnosti napak pri vpisovanju.

Zadnje ažuriranje: 14. 11. 2014 

Tabele predpisov:

Navodila in šifranti: