Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

ZFPPIPP

Postopek vključitve v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki

V skladu s Pravilnikom o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 72/09 – v nadaljevanju Pravilnik) bo Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS (v nadaljevanju CIF) omogočal vključitev v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki po tem postopku:

1. Po prejemu popolne zahteve za vključitev v sistem (drugi in tretji odstavek 3. člena Pravilnika) bo CIF vlagatelju zahteve na elektronski naslov, naveden v zahtevi, poslal obvestilo, ki bo vključevalo:

  • poziv za plačilo nadomestila iz prvega odstavka 5. člena Pravilnika s podatki o številki transakcijskega računa in referenci za plačilo nadomestila,
  • obvestilo o naslovu testnega okolja.

2. Po plačilu nadomestila bo CIF vlagatelju zahteve na elektronski naslov, naveden v zahtevi, poslal:

  • potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz drugega oziroma petega odstavka 122. a člena ZFPPIPP in
  • obvestilo o dostopu do produkcijskega okolja.