Obvestila zemljiške knjige

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Piranu 11.05.2022 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča v zadevi I N 118/2021 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Piranu 06.05.2022 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča v zadevi I N 29/2022 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Piranu 04.05.2022 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča v zadevi I N 30/2022 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Ljubljani 03.03.2022 Oklic III N 272.2014 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Ljubljani 17.02.2022 Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. In 1504/2013 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Radovljici 16.06.2021 Vročitev sklepa Dn 7036/2021 obvestila zemljiške knjige
Vrhovno sodišče 20.02.2014 Obvestilo VSRS v zvezi z izvajanjem Zakona o davku na nepremičnine obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Trbovljah 11.12.2012 Selitev zemljiške knjige obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Domžalah 12.03.2012 Vzpostavitev etažne lastnine N 57/2011 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Trbovljah 17.09.2010 Vzpostavitev etažne lastnine obvestila zemljiške knjige
    Naenkrat izpiši