Obvestila zemljiške knjige

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Piranu 24.03.2023 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča v zadevi I N 68/2023 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Piranu 24.03.2023 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča v zadevi I N 149/2022 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Radovljici 09.03.2023 Vročitev sklepa Dn 207992/2017 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Radovljici 08.03.2023 Vročitev sklepa Dn 5675/2023 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Radovljici 08.03.2023 Vročitev sklepa Dn 1982/2023 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Piranu 27.02.2023 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča v zadevi I N 44/2023 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Piranu 27.02.2023 Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine v zadevi I N 44/2023 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Ljubljani 04.01.2023 Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. In 1176/2013 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Ljubljani 04.01.2023 Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. In 1176/2013 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Radovljici 07.09.2022 Vročitev sklepa Dn 113654/2022 obvestila zemljiške knjige
    Naenkrat izpiši