Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Predsednik Đorđević je predsednico Državnega zbora seznanil z delom sodišč v letu 2023

13.06.2024 / Vrhovno sodišče

Predsednik Đorđević je predsednico Državnega zbora seznanil z delom sodišč v letu 2023

Predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević je danes predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč (LPUUS) v letu 2023 predsednici Državnega zbora RS mag. Urški Klakočar Zupančič. Ob predaji je izpostavil, da so slovenska sodišča v lanskem letu kljub nekaterim težavam poslovala stabilno.

Predsednik Vrhovnega sodišča je poudaril, da okolje za delovanje sodstva v letu 2023 ni bilo najbolj spodbudno. Zaradi še vedno nerešene prostorske problematike, še posebej sodišč s sedežem v Ljubljani, nesprejetja sodniške zakonodaje (predvsem uvedbe enovitega prvostopenjskega sodnika) ter neurejenega plačnega položaja sodnikov in sodnega osebja.

V zvezi s tem je predsednik Đorđević opozoril na poročilo Justice Scoreboard 2024, ki je bilo objavljeno ravno ta teden in iz katerega med drugim izhaja, da so osebni dohodki slovenskih vrhovnih sodnic in sodnikov daleč pod evropskim povprečjem ter da manj kot evropski sodniki primerjalno dobijo tudi slovenski sodniki na začetku kariere. Med najnižjimi v Evropi pa je tudi začetna plača sodnega osebja v Sloveniji (glede na siceršnje plače v posamezni državi). Vse to kaže na nujno potrebo po novem vrednotenju dela tako sodnikov kot sodnega osebja, da bo delo v sodstvu spet postalo privlačno in bo odraz dejanske skrbi države za vladavino prava.

Predsednik Vrhovnega sodišča je ob predaji letnega poročila predstavil še nekaj poudarkov glede uspešnosti poslovanja sodišč v preteklem letu in izpostavil, da so sodišča v veliki večini obvladovala število prejetih zadev in da se povprečen čas rešitve vseh zadev še naprej znižuje. Izboljšal se je tudi trend reševanja pomembnejših zadev, saj so slovenska sodišča v letu 2023 prejela okoli 110.000 pomembnejših zadev, medtem ko je bilo njihovo obvladovanje 101-odstotno. Povprečen čas rešitve posamezne pomembnejše zadeve je znašal 8,7 meseca.

V zvezi z delom sodišč v lanskem letu je predsednik Đorđević izpostavil še, da se sodstvo na težave odziva z različnimi ukrepi v okviru svojih pristojnosti in se ob tem pospešeno digitalizira ter odpira in približuje javnosti. Sodstvo tako kljub slabši odzivnosti drugih dveh vej oblasti in kljub nekaterim težavam, ki jih je imelo pri izvrševanju svoje oblasti, še naprej po najboljših močeh deluje v interesu strank in drugih udeležencev sodnih postopkov.

 

Predsednik Đorđević in predsednica DZ mag. Urška Klakočar Zupančič ob pogovoru

 

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.