Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Vrhovna sodnica Nina Betetto imenovana za članico Beneške komisije

27.05.2024 / Vrhovno sodišče

Vrhovna sodnica Nina Betetto

Vlada Republike Slovenije je vrhovno sodnico mag. Nino Betetto imenovala za članico Beneške komisije, svetovalnega organa Sveta Evrope za ustavna vprašanja. Vrhovna sodnica bo s svojimi izkušnjami na področju civilnega prava in mediacije prispevala k delovanju komisije, ki je od leta 1990 ključna pri oblikovanju in vzdrževanju ustavnih standardov v Evropi.

Beneška komisija, uradno znana kot Evropska komisija za demokracijo skozi pravo, je ključna kot svetovalni organ za ustavna vprašanja, zlasti pri oblikovanju in spreminjanju ustav ter pri zagotavljanju ustavne pomoči državam. Komisija si prizadeva za ohranjanje treh temeljnih načel evropske ustavne dediščine: demokracije, človekovih pravic in vladavine prava.

Člani Beneške komisije so neodvisni strokovnjaki, ki so si pridobili ugled na podlagi svojih izkušenj v demokratičnih ustanovah ali s prispevkom k uveljavitvi prava in politične znanosti. Sestavljajo jo akademiki, vrhovni ali ustavni sodniki ter člani nacionalnih parlamentov. Njihov mandat traja štiri leta.

Vrhovna sodnica Nina Betetto se je, ob svojem obsežnem znanju in izkušnjah s sodnimi sistemi in civilnim pravom, specializirala tudi za mediacijo. Je avtorica ali soavtorica številnih člankov in več knjig o civilnem pravu in alternativnem reševanju sporov, tako v Sloveniji kot v tujini. Sodelovala je v različnih mednarodnih strokovnih skupinah in delovnih skupinah Sveta Evrope in Beneške komisije. Od leta 2019 do 2020 je bila predsednica Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE) pri Svetu Evrope. Vodila je delovno skupino obsežnega projekta, ki je uvedel vrsto inovativnih orodij in metod za sodnike in sodno osebje z naslovom “Izboljšanje kakovosti sodstva.” Projekt je leta 2019 prejel nagrado Komisije Sveta Evrope za učinkovitost sodstva (CEPEJ) ‘Kristalna tehtnica pravice’. Še vedno poučuje na delavnicah in seminarjih za sodnike in mediatorje ter deluje kot strokovnjakinja v Sloveniji in tujini.

Kot članica Beneške komisije bo imela Nina Betetto pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju in implementaciji ustavnih standardov, ki temeljijo na evropski ustavni dediščini. Njeno imenovanje predstavlja priznanje njenim strokovnim sposobnostim in pomemben prispevek Slovenije k delu Beneške komisije.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.