Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Slavnostni dogodek ob 30-letnici delovnega in socialnega sodstva

22.05.2024 / Višje delovno in socialno sodišče

30-letnica delovnega in socialnega sodstva

Na slavnostnem dogodku ob 30-letnici delovnega in socialnega sodstva so izpostavili pomembnost tega področja za življenje vsakega posameznika. Poseben položaj delavcev oziroma zavarovancev v tovrstnih sporih terja specialno ureditev in temu prilagojen postopek, kar je vsekakor pridobitev, ki jo je treba ohraniti.

Danes je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala Akademija ob 30-letnici delovnega in socialnega sodstva, s katero so organizatorji želeli poudariti njegovo pomembno vlogo pri varovanju in uresničevanju temeljnih ekonomskih in socialnih pravic posameznikov. Delovna in socialna sodišča so specializirana sodišča, ki rešujejo spore, povezane z delovnim in socialno pravnim statusom posameznikov. Zasnovana so bila leta 1974 kot sodišča združenega dela. Nova ureditev leta 1994 pa je prinesla tudi novo ureditev položaja, pristojnosti in organiziranosti delovnih in socialnih sodišč, in sicer pod enotno sodno oblastjo ter v sistemu tristopenjskega sojenja. Dolgoletne izkušnje z reševanjem delovnih in socialnih sporov pred specializiranimi sodišči so vplivale tudi na spreminjanje in izboljševanje zakonodajne ureditve na tem področju. V teh sporih gre sicer za občutljive vsebine, ki se nanašajo na eksistenčni položaj, socialni status in kakovost življenja posameznika in njegove družine, zato se jih rešuje po posebej prilagojenem postopku, ki upošteva, da sta delavec oziroma zavarovanec šibkejši stranki spora.

Zbrane sta uvodoma nagovorili, v imenu častne gostje predsednice Republike Slovenije, svetovalka predsednice Republike Slovenije za človekovo varnost mag. Tatjana Bobnar ter podpredsednica Vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok. Pozdravnim nagovorom organizatorjev dogodka predsednice Višjega delovnega in socialnega sodišča mag. Biserke Kogej Dmitrovič, dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Saša Zagorca in ministrice za pravosodje Andreje Katič pa je sledil strokovni del, v okviru katerega je mednarodni strokovnjak delovnega in socialnega prava dr. Ulrich Becker prisotnim predstavil posebnosti delovnega in socialnega sodnega sistema v Nemčiji.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so najvidnejši pravni strokovnjaki s tega področja, sodnik Sodišča Evropske unije dr. Marko Ilešič, novoizvoljeni predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marko Bošnjak, ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar, vodja Delovnega in socialnega oddelka Vrhovnega sodišča mag. Marijan Debelak, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča mag. Biserka Kogej Dmitrovič, dr. Darja Senčur Peček in dr. Luka Tičar izmenjali mnenja o prihodnosti sodnega varstva delovnih in socialnih pravic.