Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Štimac Jožetu, Okrajno sodišče v Kočevju

07.05.2024 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Štimac Jožetu, št. D 258/2023.

S klikom na povezavo 20240509082135 se lahko prevzame oklic dedičem.