Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Čorić Safikaderju, Okrajno sodišče v Kočevju

22.12.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Čorić Safikaderju, št. D 191/2023.

S klikom na povezavo 20240118130356 se lahko prevzame oklic dedičem.