Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Zupančič Romanu, Okrajno sodišče v Kočevju

06.10.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Zupančič Romanu, št. D 350/2021.

S klikom na povezavo 20231011151808 se lahko prevzame oklic dedičem.