Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Vrhovno sodišče odločilo o načinu določanja odškodnine iz naslova izgube na osebnem dohodku

11.10.2023 / Vrhovno sodišče

Na sliki je generični prikaz odločbe z logotipom Sodstva.

Vrhovno sodišče RS je v revizijskem postopku odločalo o vprašanju, ali je tožnik v primeru odškodnine iz naslova izgube na osebnem dohodku upravičen do vložitve tožbe in morebitnega izplačila socialnih prispevkov iz bruto izgube. V zadevi, v zvezi s katero je bila vložena zahteva za revizijo, je namreč ostalo odprto le vprašanje, ali je tožnik upravičen do tistega dela izgube na dohodku, ki bi bil, če bi bil še vedno zaposlen, odveden za socialne prispevke.

V tem primeru sta sodišči prve in druge stopnje odločali o odškodninskem zahtevku tožnika, ki se je huje poškodoval v nesreči pri delu. Po izplačilu nespornega dela odškodnine zaradi objektivne odgovornosti je tožnik s tožbo zahteval tudi plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki mu je nastala v delovni nesreči.

V revizijskem postopku je Vrhovno sodišče RS odločalo o vprašanju načina določanja višine odškodnine za izgubljeni zaslužek in o pomenu dejstva, da je odškodnina za izgubljeni dohodek določena s pomočjo podatkov o prihodkih pred in po škodnem dogodku, ki so določeni v bruto znesku. To pomeni, da vsebujejo tudi zneske za prispevke za socialno varnost. Po stališču Vrhovnega sodišča RS je v konkretnem postopku mogoče govoriti le o tem, ali je oškodovanec upravičen do povračila škode, pri kateri formula izračuna višine posredno zajema tudi del, ki je namenjen morebitnim prispevkom za socialno varnost, ne pa o sami upravičenosti za plačilo prispevkov.

Sprejeta odločitev je pomembna za odločanje na več pravnih področjih, saj se zadeva na civilnem področju dotika vprašanja določanja odškodnine, na delovnem in socialnem področju vprašanja plač in na upravnem področju vprašanja davkov in prispevkov. Zato sta v senatu civilnih sodnikov v tem primeru sodelovala tudi sodnika z delovnega in socialnega ter upravnega oddelka Vrhovnega sodišča RS. Ob tem pa v sodni odločbi sprejeta stališča v določenem delu spreminjajo tudi starejšo sodno prakso na tem pravnem področju.

Odločba II Ips 13/2023

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.