Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Predsednik Đorđević slavnostni govornik na Dnevih slovenskega sodstva

02.06.2023 / Vrhovno sodišče

Na fotografiji so 4 lesene kocke z ikonami sodišča, tehtnice, sodnikov in sodniškega kladiva.

Na letošnjih Dnevih slovenskega sodstva, ki potekajo v Podčetrtku in se bodo danes tudi zaključili, je bilo največ pozornosti namenjene notranji neodvisnosti sodnika. Na včerajšnji otvoritvi dogodka je kot slavnostni govornik nastopil predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević, ki je med drugim pozdravil prizadevanja za spremembo postopka izvolitve sodnikov, hkrati pa opozoril na neustrezno vrednotenje sodnikovega dela.

Predsednik Đorđević je izpostavil, da sodniki premorejo izjemno mero odgovornosti do svojega strokovnega dela, vendar pa sta enako pomembna tudi urejen institucionalni položaj sodnika in njegov položaj v družbi. Zato je pozdravil aktualna prizadevanja za prenos izvolitve sodnikov iz Državnega zbora RS, saj gre pri tem za enega od načinov (ob)varovanja neodvisnosti sodnika in sodstva. „Izvolitev sodnikov bi morala biti neodvisna od političnih ambicij in temeljiti zgolj na strokovnih kriterijih, oceni o usposobljenosti in integriteti kandidata za sodnika ter biti odločitev strokovne presoje. To velja tudi za imenovanje vrhovnih sodnikov ter predsednika in podpredsednika vrhovnega sodišča,“ je poudaril predsednik Đorđević.

Po drugi strani pa je predsednik vrhovnega sodišča opozoril, da neustrezno vrednotenje sodniškega dela načenja neodvisnost sodnikov in sodstva. Čeprav za sodnike plačilo ni in ne sme biti edini motiv in spodbuda za dobro opravljanje svojega dela, pa po njegovem mnenju enega od pomembnih vidikov sodniške neodvisnosti vsekakor predstavlja tudi finančna oziroma materialna neodvisnost. Po eni strani mora višina plače sodnika varovati pred pritiski, ki bi lahko vplivali na njegovo odločanje, po drugi strani pa mora biti tudi skladna z dostojanstvom sodniškega poklica ter mora ustrezati sodnikovi vlogi, položaju in odgovornosti v družbi.

Na letošnjih Dnevih slovenskega sodstva, na katerih je ob predsedniku Vrhovnega sodišča RS kot slavnostna govornica nastopila tudi ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, je bilo največ pozornosti udeležencev namenjene notranji neodvisnosti sodnika. O tej temi je namreč spregovorilo več predavateljev, med njimi tudi vrhovna sodnica mag. Nina Betetto, danes pa je beseda o tem tekla tudi na okrogli mizi, ki jo je vodila predsednica Slovenskega sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočević.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.