Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Husič Danici, Okrajno sodišče v Kočevju

07.04.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Husič Danici, št. D 135/2020

S klikom na povezavo 20230509134605 se lahko prevzame oklic dedičem.