sodni postopki

Oklic neznanim dedičem po pok. Janezu Bertonclju

22.06.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim dedičem po dne 1. 7. 1958 umrlem Janezu Bertonclju, rojenem dne 15. 12. 1876, nazadnje stanujočem Mošnje št. 17.