Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Obeležili 20. obletnico uspešne uvedbe mediacij na sodiščih

08.06.2022 / Vrhovno sodišče

OZLJ_mediacija_8jun2022-B.JPG

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je danes pod naslovom Mediacija - višja kultura odnosov, potekala konferenca ob 20. obletnici sodišču pridružene mediacije. Kot osrednji govornik je nastopil predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič, ki je uvodoma ob visoki obletnici čestital vsem zaslužnim za uspešno uvedbo sodišču pridružene mediacije in jim hkrati zaželel uspešno delo tudi v prihodnje.

Konference so se udeležili tudi Marjan Pogačnik, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je ob Ministrstvu za pravosodje RS tudi pripravilo dogodek, ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman, nekdanji predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani in mediator Aleš Zalar ter vrhovna sodnica in mediatorka mag. Nina Betetto.

Poleg omenjenih so se konference udeležili tudi nekateri sodniki, odvetniki, mediatorji in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z mediacijo oziroma so zaslužni za uspešno uvedbo tega alternativnega načina reševanja sodnih sporov na sodiščih. Konferenca je sicer potekala v treh delih, v prvem so predavatelji spregovorili o nadaljnjem razvoju programa sodišču pridružene mediacije, osrednji del je bil namenjen mediaciji skozi oči sodnikov mediatorjev, sklepni del pa izkušnjam ljudi z mediacijo.

Predsednik Florjančič je sicer med drugim ocenil, da sodišču pridružena mediacija morda še ne nudi vseh pričakovanih učinkov. Zagotovo pa se učinki postopkov mediacije vidijo tudi tam, kjer se niso uspešno končale. Odsev mediacije se namreč lahko izkazuje tudi v samem sodnem postopku, morda tudi z novo prekinitvijo sodnega postopka in ponovno napotitvijo na mediacijo, predvsem pa s prepoznavanjem kulture odprtega, k rešitvi spornega razmerja usmerjenega komuniciranja, je izpostavil predsednik Vrhovnega sodišča RS. V postopku se namreč lahko stranki bolje spoznata, kar ima verjetno nek vpliv na medsebojno razumevanje tudi v nadaljevanju sodnega postopka.

Poleg tega se lahko pomen mediacije odraža tudi v razumevanju prava kot podlage za urejanje medsebojnih razmerij med ljudmi ali v razmerju do pravnih oseb. V veliki meri pa so po mnenju predsednika Florjančiča ti nevidni učinki odvisni prav od samih mediatorjev in njihovega delovanja v okviru postopkov mediacije. Zato se mu zdi še kako pomembno njihovo trajno izpopolnjevanje in nadgrajevanje potrebnega znanja za to vlogo.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.