Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Obvestilo VSRS v zvezi z izvajanjem Zakona o davku na nepremičnine

20.02.2014 / Vrhovno sodišče

Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju CIF), ki upravlja informacijski sistem e-ZK, je skrbnik nekaterih podatkov, ki vplivajo na določitev davčnega zavezanca ter na davčno stopnjo davka na nepremičnine. Zato je CIF že za potrebe informativnih obvestil o davku na nepremičnine posredoval dne 10.1.2014 na GURS podatke o vpisanih osebnih služnostih (405 - vknjižen užitek, 406 - vknjižena raba in 407 - vknjižena služnost stanovanja) ter podatke o nepremičninah, ki imajo status javnega dobra.

Vmesne spremembe podatkov o vpisanih/izbrisanih osebnih služnostih ter vpisanih/izbrisanih zaznamb javnega dobra, bo CIF posredoval na GURS še dvakrat, in sicer dne 27.2.2013 in dne 13.3.2014. To pomeni, da imajo lastniki nepremičnin še čas urejati podatke, saj se bodo vse spremembe, ki vplivajo na določitev davčnega zavezanca ali na davčno stopnjo in bodo vpisane (izvršene) v informatizirano zemljiško knjigo do navedenih datumov, posredovale na GURS, ki bo podatke registra nepremičnin s stanjem 1.4.2014 predala davčni upravi za izračun davka na nepremičnine.