razpisi in natečaji

Sodni zapisnikar V-I za nedoločen čas na Okrajnem sodišču na Jesenicah

24.11.2022 / Okrožno sodišče v Kranju

Koda: Su 755/2022-(SZ OKJ JES) z dne 24.11.2022

OS98240 z dne 24. 11. 2022

Obrazec k prijavi,št. Su 755_2022-(SZ OKJ JES) z dne 24.11.2022

 

Kandidati vložijo prijavo z zgoraj navedenim Obrazcem št. 1 v pisni obliki po e-pošti na naslov: kadrovska.ozkr@sodisce.si ali po pošti na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Kadrovska služba, Zoisova ul. 2, 4000 Kranj, z označbo "za javni razpis, št. Su 755/2022-(SZ OKJ JES) z dne 24.11.2022." Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite v kadrovski službi, na telefonski številki: 04 27 11 340.