Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Mediji

Služba za odnose z javnostmi


Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 366 42 71
e-pošta:  

Omrežje X
Facebook
Instagram
Youtube
Podkast

Ostale kontaktne informacije
Spletne strani slovenskih sodišč 

Službo za odnose z javnostmi vodi mag. Jaša Vrabec. 

Prošnje za pridobitev novinarskih akreditacij

Prošnje za pridobitev novinarskih akreditacij

Veljavna akreditacija je pogoj za prijavljanje oziroma zaprosilo za dovoljenje za snemanje in fotografiranje skladno z določbami 17. člena Sodnega reda, ter posledično za vnos fotografske in snemalne opreme v prostore sodišč. Na podlagi veljavnih akreditacij so predstavnikom medijev omogočene tudi dodatne pravice za namen ustreznega zagotavljanja javnosti sodnih postopkov in obveščanja javnosti, spremljanja dela sodišč in delo v prostorih sodišč.

Prošnje za snemanje glavnih obravnav

Prošnje za snemanje glavnih obravnav

Prijavo oz. prošnjo za snemanje v zadevi, ki poteka pred sodiščem, lahko vloži le akreditiran predstavnik medija. Sodniki, ki vodijo postopke, snemanje dopustijo v obsegu, ki je potreben za pravilno obveščanje javnosti in na način, ki najmanj ovira potek postopka. Snemanje ali fotografiranje lahko poteka s prostora, ki ga za to določi sodnik, ki vodi postopek. Predstavniki medijev morajo pri svojem delu upoštevati navodila sodnikov ter spoštovati osebnostne in druge pravice strank in drugih udeležencev v postopkih.

 Arhiv sporočil za javnost Vrhovnega sodišča RS

Arhiv sporočil za javnost Vrhovnega sodišča RS

Letna poročila

Letna poročila Vrhovnega sodišča
Letna poročila sodstva RS

Letopis Vrhovnega sodišča za leto 2023

Slovenska različica
Angleška različica

 


2022 - slovenska različica
2022 - angleška različica

2021 - slovenska različica
2021 - angleška različica

2020 - slovenska različica
2020 - angleška različica

Govori predsednika Vrhovnega sodišča

Zbirka pomembnejših govorov predsednika Vrhovnega sodišča dr. Miodraga Đorđevića z domačih in mednarodnih dogodkov

 

Logotipi 

Logotip Sodstva RS (zapisi PDF, PNG)
Logotipi Vrhovnega sodišča RS (zapisi PDF, PNG)