kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Vrhovno sodišče 15.09.2023 Su KS 187/2023 Sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru
Vrhovno sodišče 22.09.2023 Su KS 188/2023 2 sodniški mesti okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Kopru
Vrhovno sodišče 27.09.2023 Su KS 186/2023 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 - II (sistemski inženir - svetovalec)
Vrhovno sodišče 29.09.2023 Su KS 189/2023 Sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Mariboru