kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Vrhovno sodišče 05.07.2024 Su KS 177/2024 Sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem mestu
Vrhovno sodišče 05.07.2024 Su KS 178/2024 Sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju