Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

predstavitev

Oddelek za spremljanje sodne prakse

Sodišča druge stopnje in Upravno sodišče oddelku mesečno pošiljajo podatke o neskladjih, ki jih sodniki ugotovijo pri sojenju v pritožbenih postopkih oziroma v postopkih upravnih sporov ter tudi pri vloženih pobudah za zahtevo za varstvo zakonitosti in vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti. Sporna pravna vprašanja nato obravnavajo pristojni sodni oddelki Vrhovnega sodišča, ki v nekaterih primerih, odvisno od konkretnih okoliščin, sprejmejo za nižja sodišča neobvezujoča stališča. Oddelek za spremljanje sodne prakse organizira letne posvete posameznih oddelkov višjih sodišč, ki so namenjeni soočanju različnih stališč v posameznih sodnih primerih in njihovemu poenotenju. Zagotavlja tudi organizacijsko podporo in vsebinsko usklajevanje za vrsto izobraževalnih dejavnosti, ki so namenjene sodnikom in sodnemu osebju. V zadnjem času posebno pozornost posveča izobraževanju sodnikov in sodnega osebja za uporabo baz ESČP in Sodišča EU. Oddelek zagotavlja objavo letnih zbirk sodnih odločb Vrhovnega sodišča, stališč občnih sej Vrhovnega sodišča v publikaciji Pravna mnenja ter gradiv nekaterih izobraževanj sodnikov in sodnega osebja.

Na področju mednarodne dejavnosti oddelek za najpomembnejše odločbe ESČP in Sodišča EU s civilnega področja, ki niso prevedene v slovenski jezik, zagotavlja prevode iz angleškega in francoskega jezika. Poleg tega sodnikom sproti zagotavlja informacije o aktivnostih obeh sodišč, sodiščem pa tudi informacije v zvezi s problematiko na področju uporabe mednarodnega (evropskega) procesnega in materialnega prava.

Z objavami izvlečkov obrazložitev v Sodnikovem informatorju oddelek nižja sodišča redno opozarja na svoje odločbe, ki prinašajo novosti pri razlagi zakonov ali so pomembne iz kakšnega drugega razloga.

Oddelek vodi vrhovni sodnik dr. Damjan Orož.

Spletišče slovenske sodne prakse
Sodnikov informator