kolektivne tožbe

Datum
 
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 3/2019 19.05.2017 Kolektivna opustitvena tožba Ostalo ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO BANKA SPARKASSE d.d.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani Pk 1/2018 23.07.2018 Kolektivna odškodninska tožba Varstvo pravic delavcev SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 2/2019 08.04.2019 Kolektivna odškodninska tožba Varstvo trga finančnih instrumentov ZAVOD ZA ISKANJE PRAVICE OPEHARJENIH VLAGATELJEV BOJAN PRAVICA, HEIDELBERGER VERMOGENSVERWALTUNG GmbH, BLANKA ZALOKAR, SILVIA PRAVICA, ELEMENTUM, trgovina in posredovanje, d.o.o., ELEMENTUM - AG, trgovina s plemenitimi kovinami, d.o.o., HERALD ARNOLD MARIUS AUGUSTUS JANSSEN, GUNTHER KLAUS LUITZ, MARK HILDOR LUITZ, GESCHE LUITZ, PETER H. JACOBS
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 1/2021 08.10.2021 Kolektivna odškodninska tožba Ostalo Zavod KOLEKTIV 99 APPLE INC.
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 1/2022 10.05.2022 Kolektivna odškodninska tožba Varstvo potrošnikov - pogodbena razmerja s podjetji Zavod KOLEKTIV 99, kolektivno varstvo in uveljavljanje pravic NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 2/2022 10.05.2022 Kolektivna odškodninska tožba Ostalo Zavod KOLEKTIV 99, kolektivno varstvo in uveljavljanje pravic UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Okrožno sodišče v Mariboru Pk 1/2022 10.05.2022 Kolektivna odškodninska tožba Varstvo potrošnikov - pogodbena razmerja s podjetji Zavod KOLEKTIV 99 NOVA KBM d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 3/2022 13.05.2022 Kolektivna odškodninska tožba Ostalo Zavod KOLEKTIV 99 Addiko Bank d.d
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 4/2022 13.05.2022 Kolektivna odškodninska tožba Ostalo Zavod KOLEKTIV 99 DBS d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani I Pk 5/2022 13.05.2022 Kolektivna od?kodninska to?ba Ostalo Zavod KOLEKTIV 99 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
    Naenkrat izpiši