Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru

predstavitev

Delovno sodišče v Kopru
Ferrarska ulica št. 9
6000 Koper
telefon: (05) 555 32 80
 

Predsednica sodišča: Marinela MARAS, okrožna sodnica svetnica
Podpredsednica sodišča: Dragica UMEK, okrožna sodnica svetnica 
Vodja urada predsednice: Lejla FAJIĆ
Povezava na e-poštni predal: urad.dskp@sodisce.si
Spletna stran: http://sodisce.si/dskp/


Zunanji oddelek v Novi Gorici
Kidričeva št. 14
5000  Nova Gorica

telefon: (05) 33 33 395

telefax: (05) 33 33 392

e-pošta:


Vodja oddelka: Mojca FAJDIGA, okrožna sodnica 

 


Delovno sodišče je pristojno za odločanje v  naslednjih individualnih delovnih sporih: 

 • o sklenitvi, obstoju, trajanju  in prenehanju delovnega razmerja;
 • o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki;
 • o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom;
 • v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandiatom;
 • o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem na podlagi delovnega razmerja;
 • o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;
 • o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom;
 • o volonterskem opravljanju pripravništva;
 • za katere tako določa zakon.
   

Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih kolektivnih delovnih sporih:

 • o veljavnosti kolektivne pogodbe in njenim izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami; 
 • o pristojnosti za kolektivno pogajanje;
 • o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti  kolektivnih pogodb in skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami; 
 • o zakonitosti stavke in drugih industrijskih aktic; 
 • o sodelvoanju delavcev pri upravljanju;
 • o pristojnostih sindikata v vzezi z delovnimi razmerji;
 • v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata;
 • za katere tako določa zakon.

Sodišče je pristojno za sodni okrožji Koper in Nova Gorica.

Oddelek v Novi Gorici je pristojen za območje sodnega okraja Ajdovščina, Idrija,
Nova Gorica in Tolmin.