razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno sodišče v Kopru 05.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 133/I. tega sodišča Pd 27/2023 plačila odškodnine - dnevni počitek pcto 6.717,50 EUR s pp SEBASTIJAN ŠAVRON REPUBLIKA SLOVENIJA - MORS
Delovno sodišče v Kopru 06.06.2023ob 08:30:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 62/2021 nezakonite prepovedi dela in odškodnine Matej Lesjak ETA CERKNO d.o.o. Tovarna elektrotermičnih aparatov
Delovno sodišče v Kopru 06.06.2023ob 11:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 110/2022 zaradi plačila odškodnine pcto 4.496,00 EUR s pp BRANKO PETRUŠIĆ MLADEN BARIĆ
Delovno sodišče v Kopru 07.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. tega sodišča Pd 18/2023 ugotovitve obstoja delovnega razmerja in priznanja pravic iz delovnega razmerja (pcto. 95.000,00 EUR) VLADAN MARIN MARINOVIĆ RTV SLOVENIJA
Delovno sodišče v Kopru 07.06.2023ob 09:30:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. tega sodišča Pd 26/2023 ugotovitve ničnosti pogodbe, ugotovitve PZ ter priznanjem vseh pravic iz DR ter poziva na delo (pcto 6.000,00 EUR s pp) BARTLOMIEJ OZGA NovaCont , pretovarjanje, skladiščenje in druge poslovne storitve d.o.o. - v stečaju, LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 07.06.2023ob 11:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. tega sodišča Pd 11/2023 plačila pogodbenih kazni, kršitve konkurenčne klavzule, zlobrabe poslovne skrivnosti in zlorabe osebnih podatkov pcto 23.610,44, 8.455,25 EUR in 8.455,25 EUR spp CASINO Portorož, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo MICHELLE CASTELLI
Delovno sodišče v Kopru 08.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Dragica Umek soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 39/2023 plačila - konkurenčna klavzula EP Holding d.o.o. Andraž Paliska
Delovno sodišče v Kopru 09.06.2023ob 10:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 109/2022 izplačilo plače Miroljub Jovanović BVB 1 d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 09.06.2023ob 11:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 13/2023 redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ANDREJ TULJAK MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.