razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno sodišče v Kopru 06.06.2023ob 08:30:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 62/2021 nezakonite prepovedi dela in odškodnine Matej Lesjak ETA CERKNO d.o.o. Tovarna elektrotermičnih aparatov
Delovno sodišče v Kopru 06.06.2023ob 11:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 110/2022 zaradi plačila odškodnine pcto 4.496,00 EUR s pp BRANKO PETRUŠIĆ MLADEN BARIĆ
Delovno sodišče v Kopru 08.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Dragica Umek soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 39/2023 plačila - konkurenčna klavzula EP Holding d.o.o. Andraž Paliska