Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 13.09.2023
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 3/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 13.05.2022
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: Addiko Bank d.d
Opr. št. povezanih zadev: /

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Ni objavljenih dokumentov.

Naroki

Ni razpisanih narokov.

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 12.09.2023 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.