Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 13.09.2023
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 4/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 13.05.2022
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: DBS d.d.
Opr. št. povezanih zadev: /

Zatrjevano množično oškodovanje

Kršitev določb Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) in Obligacijskega zakonika (OZ) s tem, ko je tožena stranka potrošnikom, ki so z banko sklenili pogodbe o potrošniškem ali stanovanjskem kreditu z variabilno obrestno mero vezano na EURIBOR, napačno in nepravilno obračunavala pogodbene obresti pri njihovih posojilih tako, da je brez pravnega temelja ali na podlagi ničnih klavzul obračunavala negativne vrednosti EURIBOR v višini 0 %.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
13.05.2022 kolektivna tožba

A1-A12

A13-A14

A15

A16

A17

A18-A18b

A19-A20

A21-A51

A52-A72

A73-A94

A95

A96

A97

A98

A99

A100

A101

A115-A116

 

07.06.2022 vloga tretjega

C1-C4

 

Naroki

Ni razpisanih narokov.

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 12.09.2023 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.