Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Na vrhovnem sodišču o problematiki nameščanja oseb na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov

11.04.2023 / Vrhovno sodišče

Na vrhovnem sodišču o problematiki nameščanja oseb na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov

Na sestanku glede problematike nameščanja in zagotavljanja storitev na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov pristojna ministrstva sprejela zavezo za takojšen začetek reševanja te akutne problematike.

Na povabilo predsednika Vrhovnega sodišča RS dr. Miodraga Đorđevića je danes potekal sestanek o problematiki zagotavljanja storitev za duševno zdravje na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Sestanka na vrhovnem sodišču sta se udeležila ministra Luka Mesec in dr. Dominika Švarc Pipan, namestnik varuha človekovih pravic dr. Ivan Šelih ter predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost in Ministrstva za zdravje.

Predstavniki sodstva predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević, vrhovna sodnica dr. Mateja Končina Peternel, višja sodnica mag. Metoda Orehar Ivanc ter vodja nepravdnega in zapuščinskega oddelka na Okrajnem sodišču v Ljubljani Nadja Podobnik Oblak, so izpostavili več let trajajočo problematiko zagotavljanja storitev za duševno zdravje na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, na katero sodišča opozarjajo že od leta 2016, v zvezi s čimer so udeležence sestanka pozvali k sprejemu zaveze za čim hitrejšo rešitev sedanjega stanja. O omenjeni problematiki je že odločalo tudi Ustavno sodišče (U-I-477/18, Up-93/18), ki je ob obravnavi ustavne pritožbe enega od varovancev zaradi bivanja v varovanem oddelku v neprimernih razmerah že leta 2019 odločilo, da je Zakon o duševnem zdravju v neskladju z Ustavo RS. Državnemu zboru je naložilo, da mora protiustavnost odpraviti, vladi pa, da mora brez nepotrebnega odlašanja sprejeti nujne ukrepe ter zagotoviti ustrezne prostorske zmogljivosti v socialno varstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.

A varovani oddelki so še vedno prezasedeni, ravno tako še vedno niso zagotovljeni specializirani oddelki za resno ogrožajoče posameznike, med katerimi so tudi storilci kaznivih dejanj, in za otroke. Poleg tega zaradi prezasedenosti in neustreznih pogojev za zagotovitev potrebne obravnave in varnosti socialnovarstveni zavodi zavračajo tudi sprejem najbolj ogrožajočih bolnikov, kar predstavlja izjemno težavo za sodišča, saj sodniki nimajo kam namestiti oseb, za katere bi najboljšo rešitev predstavljala oskrba na varovanih oddelkih.

O problematiki nameščanja oseb v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov je Vrhovno sodišče RS odločalo že leta 2019 (Kako ob prezasedenih socialnovarstvenih zavodih uresničevati Zakon o duševnem zdravju?), ko je sprejelo stališče, da namestitev v prostore, namenjene skupnemu bivanju, posega v človekove pravice, zato ni sprejemljivo z vidika posega v človekove pravice drugih uporabnikov varovanega oddelka istega zavoda. Vrhovno sodišče je v tej odločbi tudi določilo začasen način izvršitve tako, da je osebo začasno namestilo tja, kjer je bila pred tem - to je na psihiatrično kliniko. Taki praksi so sledila in še vedno sledijo tudi druga sodišča, vendar gre za ustravnopravno nedopustno stanje, saj to pomeni, da je v bolnišnicah manj prostora za ljudi, ki potrebujejo akutno bolnišnično psihiatrično zdravljenje.

Udeleženci so se strinjali, da gre za pereč problem, ki ga je treba čimprej rešiti, zato so podprli sprejem sklepov o konkretnih ukrepih za reševanje nastale situacije.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.