razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 07.06.2023ob 08:30:00 del. - soc. Marija Janko soba št. 2 tega sodišča Pd 11/2023 izredne odpovedi PZ - izostanek z dela Martin Može SPC KREVS, servisno-prodajni center, d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Marija Janko soba št. 2 tega sodišča Pd 16/2022 redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga Grega Kramarič ISKRA, d.o.o.