razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 08:30:00 del. - soc. Vasilija Lacković soba 2/I tega sodišča I Pd 100/2021 izplačila odškodnine - nesreča pri delu in rente (pcto. 139.315,12 EUR s pp) Mirsad Nezić GPO d.o.o., Zavarovalnica Sava, d.d.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 09:00:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 3/III. nad. tega sodišča I Pd 1074/2020 izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 15.000,00 EUR s pp) Nermin Atajić, Odvetniška pisarna Brezinščak, Podobnik, Poje SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 10:30:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 3/III. nad. tega sodišča I Pd 1310/2022 izplačila plače (pcto. 2.597,07 EUR s pp) DRAGAN ERKIĆ HUBAT d.o.o., transport, trgovina in storitve
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 11:00:00 del. - soc. Vasilija Lacković soba 2/I tega sodišča I Pd 193/2023 redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga Tadej Markun KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 11:00:00 del. - soc. Snežana Zorc soba tega sodišča 7/III nad. I Pd 589/2021 prepovedi opravljanja dela in izplačila odškodnine - nadlegovanje na delovnem mestu in diskriminacije (pcto. 2.888,88 EUR s pp) Aljoša Žbogar HARVEY NORMAN TRADING družba za trgovino d.o.o. PREKLICANO
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 11:30:00 del. - soc. Katja Pešl Tacol razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča I Ps 393/2023 pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo iz državnega proračuna Kristjan Virtič MINISTRSTVO ZA KULTURO PREKLICANO
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 12:15:00 del. - soc. Katja Pešl Tacol razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča V Ps 1079/2021 pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo iz državnega proračuna Lovro Frelih REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 22.09.2023ob 12:20:00 del. - soc. Marjanca Černač Delovno sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper, razpravna dvorana 133/I II Ps 300/2023 zdraviliškega zdravljenja Rok Sema ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 26.09.2023ob 09:00:00 del. - soc. Matej Planinc soba 7/III. nad. tega sodišča I Pd 1031/2022 izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in izplačila razlike v plači, stroškov prehrane in nadomestila - konkurenčna klavzula (pcto. 23.276,40 EUR s pp) Šahman Džigal Flexpo gradnje d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 27.09.2023ob 09:00:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 1/I. nad. tega sodišča I Pd 36/2023 pravic v primeru insolventnosti delodajalca Stanislava Kukavica REPUBLIKA SLOVENIJA
    Naenkrat izpiši