razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 07.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 84/2022 izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD (pct. 12.000,02 EUR) Benjamin Jan Jurman City Connect d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 07.06.2023ob 11:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 13/2023 izredne odpovedi PZ - zloraba bolniškega staleža in plačila odpravnine (pct. 126.096,87 EUR s pp) Jožica Stegne VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 07.06.2023ob 11:30:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 40/2022 izplačila nadur, dodatka za delovno dobo, posebne obremenitve dela, odpravnine in izgubljen zaslužek (pct. 84.743,80 EUR s pp) Vojislav Kasalica STILLES d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 08.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 41/2022 izplačila dodatka za nadurno delo, stroškov prevoza na delo in z dela, sorazmernega dela regresa za LD in odpravnine (pct. 12.873,48 EUR s pp) Martin Škufca PAGRAT Krško d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 08.06.2023ob 10:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 56/2022 izplačila razlike v plači (pct. 11.863,38 EUR s pp) Natalija Prelec GVS d.d., globalno varnostni servis
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 08.06.2023ob 10:30:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 46/2022 izplačila regresa za letni dopust za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 (pct. 2.969,96 EUR s pp) Ibrahim Husejnović CELINA GROUP d.o.o.