Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

seznam sodnikov

Anja Bizjak

Katarina Cvelbar

mag. Aleksandra Cvikl

Alenka Čebašek Jesenovec

mag. Marjanca Černač

Goranka Franz Ravbar

mag. Živa Gliha

Barbara Holc

Mirjam Jaklič Petrovič

Marija Janko

Ksenija Kristl

Vasilija Lacković

mag. Anton Lisac

Barbara Nerima Pretnar

mag. Jerneja Pečnik Zadel

mag. Katja Pešl Tacol

Matej Planinc

Vesna Podjed

Gordana Skočič

Eva Stropnik

Damjan Šavron

Jure Turk

mag. Marjetka Urbančič

Mojca Vrh

Jasmina Zajc

Snježana Zorc