razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 05.06.2023ob 10:45:00 del. - soc. Anton Lisac Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor, razpr. dvorana 19/I VI Ps 673/2022 priznanja drugih pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti Marta Seršen REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 08:30:00 del. - soc. Gordana Skočič soba 2/I tega sodišča I Pd 1302/2022 izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD Sergej Prokofjev CUDV Draga
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 08:30:00 del. - soc. Katarina Cvelbar Delovno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto, soba št. 2 IX Ps 863/2020 vračila štipendije Denis Jančar REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 08:30:00 del. - soc. Marjanca Černač razpravna dvorana 2/II tega sodišča V Ps 137/2023 priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev Elvisa Osmanović REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Matej Planinc soba 7/III nad. tega sodišča I Pd 794/2020 izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 124.980,00 EUR s pp) Jan Holc Zavarovalnica Generali d.d., POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Anja Bizjak soba 1/I tega sodišča I Pd 429/2020 izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 10.026,55 EUR s pp) Alban Cela DRENAS, gradbeništvo, d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Jure Turk soba 6 tega sodišča Pd 103/2021 izplačila odpravnine - odpoved iz razloga nesposobnosti in odškodnine Vanda Polajnar REPUBLIKA SLOVENIJA OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 09:00:00 del. - soc. Anton Lisac razpravna dvorana 3/II tega sodišča VI Ps 39/2023 povrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti pcto. 1007,79 eur ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Marko Miletič
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 09:15:00 del. - soc. Marjanca Černač razpravna dvorana 2/II tega sodišča V Ps 127/2023 prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih Zdravko Mihelj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 06.06.2023ob 09:30:00 del. - soc. Katarina Cvelbar Delovno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto, št. 2 IX Ps 924/2022 izplačila odškodnine - 20.009,55 EUR spp Davor Petravić ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
    Naenkrat izpiši